Firma

Każdemu przedsiębiorcy, budującemu własny biznes zależy na tym, by tworzona przez niego firma - i marka - jak najszybciej stały się rozpoznawalne. Taki proces należy bardzo starannie zaplanować, zarówno w kanałach internetowych, jak i poza nimi, w zależności od tego, w jakim środowisku firma zamierza zarabiać. Wzrastająca rozpoznawalność marki zależy od przemyślanych i dobrze przygotowanych kroków.

Samo pojawienie się firmy na rynku jest już wynikiem długotrwałych analiz, planów i przygotowań. Właściciel - osoba zarządzająca firmą już wie, czy będzie ją rozwijała w duchu lean management i jakie kroki w związku z tym powinna podjąć. Taka strategia, wprowadzona już na początku istnienia firmy, zwykle sprawdza się dużo lepiej i przynosi znacznie większe korzyści niż w przypadku konieczności reorganizacji całego procesu produkcji i wdrażania wszystkiego od nowa.